Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması; 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları; 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre belirlenir. Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.