İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Saatleri

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği Uzmanı süre hesaplaması; 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in "İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları; 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre belirlenir. Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.