İşyeri Hekimi Çalışma Saatleri

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması; 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"te "İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları; 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre belirlenir. Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesine bakabilirsiniz.