İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim ve Bilgilendirme
  • İlgili Birimlerle İşbirliği

Kimler İiş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak " en az elli işçi çalıştıran işyerleri " iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimliği