TEMEL DEĞERLERİMİZ

Sözünde Durmak

 • Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak,
 • Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak,
 • Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak,
 • Saygın ve dürüst olarak algılanmak.

Takım Ruhu

 • İçinde bulunduğu ekip ile hareket etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Birlikte çalıştıkları kişiler ile iyi iletişim kurarak, uyumlu ve verimli çalışmayı kolaylaştırmak,
 • Şirket hedeflerinin ve bunlara kendi katkısının farkında olmak,
 • Birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşılmayı kolaylaştıracak şekilde davranmak.

Gerçekçilik

 • Olaylar karşısında; olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım benimsemek,
 • Durumu kapsamlı, yalın ve olduğu gibi değerlendirmek,
 • İstenen sonuca ulaşmada kaynakları etkin şekilde kullanmak.

Hayal Gücü ve Yaratıcılık

 • Sektördeki ve konusundaki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak.
 • Çevredeki ve dünyadaki değişiklikleri takip etmek, süreçleri iyileştirmek, yaratıcı düşünceleri işe katmak,

Profesyonellik

 • Hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap verebilmek için gerekli aksiyonları zamanında almak
 • Müşteri odaklı, müşteriyi birinci sıraya koyarak, en iyi hizmeti vermek için sorumluluğu üstlenmek, işini iyi yapmak,
 • Sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak